Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 1033 16 00/ ev.č. oprávneného 17/729/1513100023-ZoVP/VB

Zmluva uzatvorená dňa 06.07.2017 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenia, vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami k stavbe Polyfunkčná stavba Twin City – infraštruktúra I. etapy, v MČ Bratislava – Staré Mesto, na pozemky reg. „C“ KN parc. č. 21293/3, parc. č. 21788/1, parc. č. 21788/9 a pozemok registra „E“ KN parc. č. 21789/1 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 07.07.2017
 

 
 
 

Aktualizácia: 7.7.2017 | Počet zobrazení: 686
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.