Zmluva č. MAGDG1700346 o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb.

Hlavné mesto SR Bratislava zo svojho rozpočtu poskytlo mestskej časti Staré Mesto účelovú dotáciu vo výške 200 000 € na zabezpečenie služieb súvisiacich s cestovným ruchom na úhradu nákladov na realizáciu aktivít na úseku cestovného ruchu.
IČO: 00603147
Dátum účinnosti: 04.07.2017
Zverejnené dňa: 04.07.2017
 

 
 

Zmluva č. MAGDG1700346 o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi hlavným mestom SR Bratislavou a mestskou časťou Staré Mesto

 

Odkazy

 

Aktualizácia: 4.7.2017 | Počet zobrazení: 1637
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.