DOHODA č. 24 88 0445 17 00 o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka, § 7 ods. 3 a § 35 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov

DOHODA č. 24 88 0445 17 00 o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka, § 7 ods. 3 a § 35 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je poskytnutie náhrady za obmedzenie vlastníckych práv na lesných pozemkoch dočasne vynímaných pre účely stavby „Prístupová komunikácia ku skupine rodinných domov a inžinierske siete, lokalita Staré Grunty – Sitina“ parc. č. 2497/3 v k. ú. Karlova Ves.
Uzatvorené dňa: 20.06.2017
Zverejnené dňa: 26.06.2017
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 26.6.2017 | Počet zobrazení: 1614
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.