Dodatok č. 08 - 83 - 0085 - 15 - 01 k Zmluve o nájme pozemkov č. 08 - 83 - 0085 - 15 - 00

Nájomca: TLD, s. r. o., Sídlo: Bajkalská 25A, 825 03 Bratislava, Zastúpená: Ing. Františkom Hodorovským, konateľom spoločnosti
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 08 - 83 - 0085 - 15 - 01 k Zmluve o nájme pozemkov č. 08 - 83 - 0085 - 15 - 00: 20.06.2017
Účinnosť Dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 21.06.2017
 

 
 
 

Aktualizácia: 21.6.2017 | Počet zobrazení: 1923
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.