Dodatok č. 08 83 0409 17 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0409 17 00

Nájomca: Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, zastúpená: Mgr. Petrom Pilinským, starostom
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 08 83 0409 17 01: 14.06.2017
Účinnosť Dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 15.06.2017
 

 
 
 

Aktualizácia: 15.6.2017 | Počet zobrazení: 766
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.