Zmluva o združení činností a finančných prostriedkov č. MAGSP1700009 na realizáciu stavby "CSS Čsl. tankistov - Bratislavská"

Účelom združenia je zabezpečenie realizácie stavby "CSS v križovatke Bratislavská ul. - ul. Čsl. Tankistov v MČ Bratislava - Záhorská Bystrica"
Číslo zmluvy: MAGSP1700009
Dátum uzatvorenia: 02.06.2017
Dátum zverejnenia: 09.06.2017
Zhotoviteľ: Generálny investor Bratislavy
IČO: 00 698 393
Dátum účinnosti: 10.06.2017
Za účelom spoločnej realizácie stavby "CSS v križovatke Bratislavská ul. - ul. Čsl. Tankistov v MČ Bratislava - Záhorská Bystrica" a združenia finančných prostriedkov na jej financovanie sa účastníci združenia dohodli podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, v súlade s § 7 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy a vytvorení združenia.
 

 
 
 

Aktualizácia: 9.6.2017 | Počet zobrazení: 1293
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.