Znalecký posudok č. 27/2017 - Ing. Monika Nitková

Stanovenie všeobecnej hodnoty jednorázovej odplaty za zriadenia vecného bremena časovo neobmedzeného, na novovzniknutom pozemku registra ,,C,, KN, druh zastavané plochy a nádvoria, s parc. č. 21761/3 výmery 1 m2, v k.ú. Bratislava - Staré Mesto, v zmysle GP č. 2/2017, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene
 

 
 
 

Aktualizácia: 8.6.2017 | Počet zobrazení: 492
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2017

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.