Znalecký posudok č. 13/2017 - Ing. arch. Milan Haviar

Stanovenie všeobecnej hodnoty jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pozemku reg. parc. č. 1644/15 k. ú. Dúbravka, obec Bratislava - m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV. odčlenenom GP č. 7/2017 od pozemku reg. „C“ parc. č. 1644/5, LV č. 847, k. ú. Dúbravka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
 

 
 
 

Aktualizácia: 8.6.2017 | Počet zobrazení: 724
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.