Znalecký posudok č. 71/2017 - Ing. Peter Kapusta

Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" KN parc.č.10549/46 a 21895/24 na ulici Jelačičova, situovaných v MČ Bratislava - Ružinov, okr. Bratislava II, k.ú.Nivy (zapísané na LV č. 4288 a 797), pre účely prevodu vlastníckych práv.
 

 
 
 

Aktualizácia: 8.6.2017 | Počet zobrazení: 441
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2017

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.