Znalecký posudok č. 25/2017 - FINDEX, s.r.o.

Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parcelné číslo 1223/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 772 m2, zapísaného na LV č. 1 v k.ú. Ružinov.
 

 
 
 

Aktualizácia: 8.6.2017 | Počet zobrazení: 769
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2017

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.