Zmluva o spolupráci č. OSV/013/2017 uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Spolupráca a finančná podpora hlavného mesta vo výške 2000,- Eur pri realizácii vzdelávacieho projektu "Festival filmov o zdraví" Občianskemu združeniu Všetko pre zdravie, o. z.
Dátum uzatvorenia: 06. 06. 2017
Dátum zverejnenia: 07. 06. 2017
Dátum účinnosti (deň po dni zverejnenia): 08. 06. 2017
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Podujatie sa uskutoční dňa 13. a 14. júna 2017 v kultúrnom zariadení Zrkadlový háj v mestskej časti Bratislava - Petržalka.
Účelom vzdelávacieho projektu je spôsobom primeraným deťom materských škôl , žiakom II. stupňa základných škôl a študentom stredných škôl MČ Bratislava-Petržalka ukázať ako sa starať o svoje zdravie, ako predchádzať rôznym ochoreniam a závislostiam.
 

 
 
 

Aktualizácia: 7.6.2017 | Počet zobrazení: 1002
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.