Zmluva o dielo č. MAGTS 1700127

Predmetom zákazky sú odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových, tlakových, nízkotlakových kotolní, regulačných staníc plynu a rozvodov plynupodľa §12 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
Dátum uzatvorenia: 31.05.2017
Dátum zverejnenia: 31.05.2017
Dodávateľ: REVSTAV s.r.o.
IČO:35684003
Ulica, číslo: Nám. Slobody 16, 812 31 Bratislava, Slovenská republika
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava, 812 31 Bratislava
Dátum účinnosti: deň po dni zverejnenia na webovom sídle firmy
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 31.5.2017 | Počet zobrazení: 1487
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.