Dodatok č. 08 83 0069 14 04 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0069 14 00

Dodatok č. 08 83 0069 14 04 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0069 14 00
Nájomca : Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku : 30.05.2017
Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa :31.05.2017
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 31.5.2017 | Počet zobrazení: 1154
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.