Dodatok č. 1 k Zmluve č. MAG 404497/2016 o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom NS MHD

Predmetom zmluvy ktorej sa týka uvedený dodatok, je prenechanie majetku Hlavného mesta spoločnosti Dopravný podnik, a. s. za účelom zabezpečenia prevádzky mestskej hromadnej dopravy v Hlavnom meste, zabezpečenia služieb mestskej hromadnej dopravy v Hlavnom meste a zabezpečovanie ďalších doplnkových činností vyplývajúcich z predmetu činnosti dopravného podniku, a.s. zapísaných v obchodnom registri, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky a služieb mestskej hromadnej dopravy.
Dátum uzatvorenia : 29.05.2017
Dátum zverejnenia : 30.05.2017
Dátum účinnosti : 31.05.2017
Nakoľko po uzatvorení zmluvy o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom NS MHD 1 č. MAG 404497/2016 došlo k úprave hodnoty objektov - pozemkov, stavieb a budov vrátane ich príslušenstva a súvisiacich hnuteľných vecí uvedených v článku 2 bod 1 zmluvy, je nevyhnutné uzatvoriť dodatok k Zmluve zohľadňujúci uvedené zmeny.
 

 
 
 

Aktualizácia: 30.5.2017 | Počet zobrazení: 2312
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Tovary a služby
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.