Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0347-17-00

Spoloční nájomcovia: jednotliví vlastníci pozemkov v k. ú. Čunovo, zastúpení Ing. arch. Danielom Szabó, PhD.
Dátum podpísania zmluvy: 26.5.2017
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia:26.05.2017
 

 
 


 

Aktualizácia: 26.5.2017 | Počet zobrazení: 5380
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.