Zmluva o zriadení vecného bremena č. povinného: 28 88 0303 17 00 č. oprávneného: 17 / 473 / E11200 / VB

Zmluva o zriadení vecného bremena č. povinného: 28 88 0303 17 00 č. oprávneného: 17 / 473 / E11200 / VB, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ KN parc. č. 7785/9 v k. ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa: 25.04.2017
Zverejnené dňa: 24.05.2017
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 24.5.2017 | Počet zobrazení: 534
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.