Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0116 17 00

Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0116 17 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku registra „E“ parc. č. 3756 – orná pôda o výmere 1172 m² v k. ú. Karlova Ves.
Uzatvorená dňa: 15.05.2017
Zverejnená dňa: 23.05.2017
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 23.5.2017 | Počet zobrazení: 1390
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.