Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č.07 83 0176 17 00

Nájomca : Ing. Andrea Lašová, Pri kríži 9, 841 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dohody o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č.07 83 0176 17 00: 22.05.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 23.05.2017
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 23.5.2017 | Počet zobrazení: 1446
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.