Znalecký posudok č. 221/2015 - Ing. Peter Kapusta

Stanovenie všeobecnej hodnoty objektu "vodojem" bez súp.č. s príslušenstvom v extraviláne MČ Bratislava - Devínska Nová Ves, okres Bratislava IV, situovaný na pozemku parc. č. 3481/19, 3481/5, k.ú. Devínska Nová Ves (pozemok nemá založený LV a nie je predmetom ohodnotenia) a objektu "chlórovacie zariadenie" bez súp.č. s príslušenstvom v intraviláne MČ Bratislava - Devín, okres Bratislava IV., situovanom na pozemku parc. č. 1364/4, 1364/3, k.ú. Devín (pozemok zapísaný na LV 1786, nie je predmetom ohodnotenia)
 

 
 
 

Aktualizácia: 15.5.2017 | Počet zobrazení: 1966
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2015
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2015

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.