Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0595-14-00

Nájomca: Malé Krasňany Land Development, s.r.o. (ako právny nástupca spoločnosti Malé Krasňany, s. r. o.)
Dátum uzatvorenia Dohody o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0595-14-00: 11.05.2017
Účinnosť Dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 12.05.2017
 

 
 
 

Aktualizácia: 12.5.2017 | Počet zobrazení: 1430
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.