Znalecký posudok č. 67/2017 - Ing. Peter Kapusta

Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" KN parc.č. 21644/10, 21643/52 na Ďumbierskej ulici, v MČ Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava III, v k.ú. Vinohrady (pozemky zapísané na LV č.3495), pre účely prevodu vlastníckych práv.
 

 
 
 

Aktualizácia: 9.5.2017 | Počet zobrazení: 654
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.