Znalecký posudok č. 6/2017 - Ing. Jozef Fajnor

Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemkov C KN parc.č.: 644/553, 644/554, 644/555 a 644/556, zapísaných na LV č. 3758, katastrálne územie Lamač a všeobecnej hodnoty vecného bremena spočívajúceho v práve zriadenia komunikácie v rozsahu celej plochy dotknutých pozemkov. Pozemky sa nachádzajú v mestskej časti Lamač, mimo zastavané územie hlavného mesta SR Bratislavy.
 

 
 
 

Aktualizácia: 3.4.2017 | Počet zobrazení: 713
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.