Znalecký posudok č. 17/2017 - Ing. Monika Nitková

Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena práva stavby podzemnej garáže na dobu neurčitú na novovytvorenom pozemku registra ,,C,, KN v k.ú. Nové mesto, parc. č. 11462/52 druh zastavané plochy a nádvoria o výmere 945 m2, ktorý vznikol oddelením od pozemku reg. ,,C,, KN parc. č. 11462/4 m2 výmery 1649 m2, vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
 

 
 
 

Aktualizácia: 3.4.2017 | Počet zobrazení: 690
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.