Znalecký posudok č. 10/2017 - Ing. arch. Milan Haviar

stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – novovytvorených pozemkov parc. č. 22001/37, 38, 39 a 13196/75, 76 k. ú. Nové Mesto vzniknutých podľa GP č. 16/2017 z pozemkov reg. C parc. č. 22001/29, 13196/33 a pozemku reg. E parc. č. 13196/2, k. ú. Nové Mesto obec Bratislava - m. č. Nové Mesto, okres Bratislava III. pre predmet zámeny.
 

 
 
 

Aktualizácia: 3.4.2017 | Počet zobrazení: 728
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.