Znalecký posudok č. 14/2017 - Ing. Monika Nitková

Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu na dobu neurčitú cez časť pozemku registra ,,E,, KN v k.ú. Lamač, parc. č. 333/109 druh zastavané plochy a nádvoria o výmere 783 m2 podľa LV č. 3758, v rozsahu určenom podľa GP č. 127/2016 (diel č. 1), vo výmere 45 m2, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
 

 
 
 

Aktualizácia: 3.4.2017 | Počet zobrazení: 638
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.