Znalecký posudok č. 19/2017 - Ing. Iveta Engelmanová

stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: pozemok KN „C“ parc. č. 1437/55, 1437/56, 1437/58, 1437/60, 1437/62, 1437/63, 1437/65, 1437/66, 1437/68, 1437/69, 1437/71, 1437/72, k.ú. Dúbravka, zapísaný na liste vlastníctva č. 847, k.ú. Dúbravka pre účel zamýšľaného prevodu vlastníckych práv
 

 
 
 

Aktualizácia: 3.4.2017 | Počet zobrazení: 660
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.