Dodatok č. 08 83 0123 08 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0123 08 00

Nájomca: Ing. Rudolf Nemec, CSc.
Dátum uzatvorenia dodatku : 28.03.2017
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 28.3.2017
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 28.3.2017 | Počet zobrazení: 758
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.