Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286500461700/0099

Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra E-KN parc.č. 21987, 22001/1 v k.ú. Nové Mesto zriadenie a uloženie elektrickej prípojky

Dátum uzatvorenia: 21.03.2017

Dátum zverejnenia: 22.03.2017
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 21.3.2017 | Počet zobrazení: 5428
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.