Rámcová dohoda č. MAGTS 1700075– inzercia pracovných ponúk

Dátum účinnosti dodatku: 04.12.2017
Dátum účinnosti dodatku: 05.12.2017 – deň po dni zverejnenia na webovom sídle firmy
Názov sekcie/oddelenia: Oddelenie ľudských zdrojov
Zodpovedná osoba: Valuchová Lucia, Mgr.
 

 
 
 
Číslo:
MAGTS 1700075
Názov:
Rámcová dohoda č. MAGTS 1700075– inzercia pracovných ponúk
Typ:
Tovary a služby
Predmet:
Predmetom tejto Dohody je záväzok Poskytovateľa vykonávať pre Objednávateľa službu: Balík služieb elektronickej inzercie pracovných ponúk. Predmet dohody je podrobne špecifikovaný v Prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody.
Dátum uzatvorenia:
16.3.2017
Dátum zverejnenia:
16.3.2017
Dodávateľ:
Zoznam, s.r.o.
Ulica, číslo:
Viedenská cesta 3-7
Mesto:
851 01 Bratislava
IČO:
36029076
Dátum účinnosti:
17.3.2017
Dátum platnosti do:
neuvedený
Organizácia:
Hlavné mesto SR Bratislava

Odkazy

 

Aktualizácia: 17.3.2017 | Počet zobrazení: 1011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.