Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506091600

Dodatok bol uzatvorený dňa 14.03.2017 za účelom vyňatia pozemku registra E-KN parc. č. 1411/103 v k.ú. Dúbravka z predmetu zmluvy

Dátum zverejnenia: 14.03.2017
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 14.3.2017 | Počet zobrazení: 514
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.