Dodatok č. 08 83 0479 15 01/00 99 ku Zmluve o nájme pozemkov a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 08 83 0479 15 00/00 99

číslo zmluvy : 088304791500/00 99

nájomca : H-PROBYT, spol. s r.o., Povraznícka 4, 811 05 Bratislava
dátum podpísania : 03.03.2017
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia

Dátum zverejnenia : 03.03.2017
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 3.3.2017 | Počet zobrazení: 866
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.