Znalecký posudok č. 8/2017 - Ing. Jozef Fajnor

Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov C KN parc.č.: 210/2, 210/3, 210/4, 210/7, 210/8, 210/10, 210/11, 210/12, 210/13, 210/15, 210/16, 210/17, 210/18, 211, 818/7, 818/16, 818/22 a 818/23 (v zmysle GP č. 109/2016), zapísaných na LV č. 1748, katastrálne územie Petržalka a nachádzajúcich sa na roju ulíc Furdekova a Haanova, v mestskej časti Petržalka, v zastavanom území hlavného mesta SR Bratislavy.
 

 
 
 

Aktualizácia: 24.2.2017 | Počet zobrazení: 697
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.