Znalecký posudok č. 1/2017 - Ing. Miroslava Juritková

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – pozemku registra "C" KN parc.č. 2489/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 183 m2, k.ú. Staré Mesto zapísaného na LV č. 1656.
 

 
 
 

Aktualizácia: 24.2.2017 | Počet zobrazení: 651
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.