Znalecký posudok č. 13/2017 - Ing. Iveta Engelmanová

stanovenia všeobecnej hodnoty : novovytvoreného pozemku „KN C“ parc. č. 22198/7, k.ú. Nivy, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 550/16, k.ú. Nivy, oddelením od pozemku „KN C“ parc č. 22198/3, k.ú. Nivy
• vecného bremena: strpenia stavby komunikácie na novovytvorenom pozemku „KN C“ parc. č. 22198/6, k.ú. Nivy, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 550/16, k.ú. Nivy, oddelením od pozemku „KN C“ parc č. 22198/3, k.ú. Nivy, pre účel zamýšľaného majetkoprávneho vyporiadania
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 24.2.2017 | Počet zobrazení: 740
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.