Zmluva o dielo č. MAGSP1600027

Zmluva o dielo na uskutočnenie revitalizácie existujúcej zelene a sprístupnenie priestoru verejnosti pre krátkodobú rekreáciu. Miestom vykonania diela sú pozemky nachádzajúce na Svoradovej ulici, Bratislava – MČ Staré Mesto. Práce realizované v rámci projektu „ACC02003 - Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy – pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP), štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a rozpočtu Objednávateľa - Hlavného mesta SR Bratislavy.
 

 
 
Predmet zmluvy: uskutočnenie revitalizácie existujúcej zelene a sprístupnenie priestoru verejnosti pre krátkodobú rekreáciu
Zhotoviteľ: (názov, adresa, IČO): MATEP, spol. s r. o., so sídlom Pribylinská č. 2, 831 04 Bratislava, IČO:  17 055 369
Dátum uzatvorenia: 29.12.2016
Dátum zverejnenia: 13.02.2017 (pozn. termín zverejnenia a účinnosti zmluvy s ohľadom na zmluvné podmienky, z dôvodu pretrvávajúceho nepriaznivého počasia – sústavných dlhotrvajúcich mrazov v období december 2016 - január 2017, trvajúcim do 12.2.2017)
Dátum účinnosti: 14.02.2017
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
 

Aktualizácia: 13.2.2017 | Počet zobrazení: 1512
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.