Zmluva o zriadení vecného bremena č. 30201/VB-017/2016/Trnávka/0107/HBH

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-017/2016/Trnávka/0107/HBH, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ KN parc. č. 2153 v k. ú. Ružinov. Uzatvorené dňa: 27.01.2017
Zverejnené dňa: 27.01.2017
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 27.1.2017 | Počet zobrazení: 502
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.