Znalecký posudok č. 72/2016 - Ing. I. Engelmanová

stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: pozemok KN „C“ parc. č. 146/1, k.ú. Rača, zapísaný na liste vlastníctva č. 72, k.ú. Rača , pre účel zamýšľaného prevodu vlastníckych práv
 

 
 
 

Aktualizácia: 26.1.2017 | Počet zobrazení: 1919
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2016
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.