Znalecký posudok č. 56/2016 - Ing. B. Chamulová

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku registra "C" KN, parcelné číslo 1469/6 vo výmere 19 m2, parcelné číslo 1469/7 vo výmere 17 m2, parcelné číslo 1469/8 vo výmere 18 m2, v k.ú. Staré Mesto, obec BA-m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I zapísaných na LV č. 1656.
 

 
 
 

Aktualizácia: 26.1.2017 | Počet zobrazení: 1906
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2016
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2016

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.