Znalecký posudok č. 55/2016 - Ing. B. Chamulová

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov registra "C" KN: - parc. č. 3144/27 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2, - parc. č. 3144/28 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2, - parc. č. 3144/31 – ostatné plochy o výmere 167 m2, - parc. č. 3144/43 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 164 m2, - parc. č. 3144/44 – ostatné plochy o výmere 51 m2, - novovytvorený pozemok parc. č. 3144/45 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 278 m2, vzniknutý podľa GP č. 14/2007, - parc. č. 3144/62 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2, - parc. č. 3144/63 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2, - novovytvorený pozemok parc. č. 3144/65 - ostatné plochy o výmere 741 m2 vzniknutý podľa GP č. 14/2007, k. ú. Vrakuňa, obec Bratislava - m. č. Vrakuňa, okres Bratislava II, zapísaných na LV č. 1095 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava.
 

 
 
 

Aktualizácia: 26.1.2017 | Počet zobrazení: 2026
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2016
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2016

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.