Znalecký posudok č. 63/2016 - Ing. Juraj Talian, PhD.

Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena‐ právo prechodu a prejazdu cez pozemky parcelné číslo 1781 a 1782 v prospech vlastníka pozemku parcelné číslo 664/1, zapísané na liste vlastníctva číslo 5920, katastrálne územie Dúbravka, v rozsahu podľa predloženého geometrického plánu, pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena.
 

 
 
 

Aktualizácia: 26.1.2017 | Počet zobrazení: 2070
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2016
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2016

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.