Znalecký posudok č. 113/2016 - Ing. M. Nitková

"Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez novovzniknutý pozemok registra ,,C,, KN, s parc. č. 5803/17 druh zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Bratislava - Vinohrady, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene."
 

 
 
 

Aktualizácia: 26.1.2017 | Počet zobrazení: 1826
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2016
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2016

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.