Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 570 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je vzájomná dohoda zmluvných strán o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288803631500/0099, uzatvorenej dňa 11.08.2015.
Uzatvorené dňa: 25.1.2017
Zverejnené dňa: 26.1.2017
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 26.1.2017 | Počet zobrazení: 1773
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.