Dodanie telekomunikačných služieb

Účelom predmetu zákazky je získať dodanie telekomunikačných služieb v oblasti mobilných hovorov, v oblasti služieb informačného parkovacieho systému IPS, v oblasti služieb mobilných dát, mobilných telefónov, telekomunikačných služieb v oblasti hovorov prostredníctvom VPS liniek, technologická modernizácia telekomunikačného vybavenia telefónnej ústredne a dodanie IP telefónov pre potreby Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.
 

 
 


 
Číslo:
MAGTS1700003 a MAGTS1700004
Názov:
Dodanie telekomunikačných služieb
Typ:
Tovary a služby
Predmet:
Predmetom poskytnutia komunikačných služieb je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných telekomunikačných služieb operátora. Pre potreby poskytovania komunikačných služieb požadujeme vytvorenie virtuálnej privátnej siete, t.j. vytvorenie vnútropodnikovej siete pre všetky hlasové služby verejného obstarávateľa („ďalej len „VPN“), pripojenie VPN do verejnej telefónnej siete, doplnkové verejné telekomunikačné služby a dodávka IP telekomunikačných zariadení pre verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ požaduje bezplatné zriadenie VPN. VPN sa môže rozdeľovať na mobilnú VPN a fixnú VPN. Verejný obstarávateľ požaduje bezplatné volania medzi všetkými hlasovými službami VPN (fixnými aj mobilnými).
Dátum zverejnenia:
28.12.2016
Dodávateľ:
Slovak Telekom, a.s.
Ulica, číslo:
Bajkalská 28
Mesto:
817 62 Bratislava
IČO:
35763469
Dátum účinnosti:
1.1.2017
Dátum platnosti do:
27.12.2020
Organizácia:
Hlavné mesto SR Bratislava

Aktualizácia: 28.12.2016 | Počet zobrazení: 3452
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.