Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty I. triedy

Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty I, triedy I/2 Einsteinovej ulice a časti lávky ponad Einsteinovu ulicu č. 246509931600
 

 
 
Zmluva uzatvorená dňa 23.12.2016 pre účely stavby:„Polyfunkčné centrum Einsteinova“
Stavebné objekty: SO 05 – Rekonštrukcia lávky pre peších
SO 06 – Úprava protihlukovej steny na Einsteinovej ulici
SO 70 – Stavebné úpravy na Einsteinovej
SO 72 – Úprava chodníka na Einsteinovej ulici, podľa § 19  zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka.

 

Odkazy

 

Aktualizácia: 27.12.2016 | Počet zobrazení: 1427
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.