Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie "Prístupová komunikácia - spevnená plocha

číslo zmluvy: MAG BO 1600016
označenie gestora, OSČ – Ing. Juraj Hartl, Hlavné mesto SR Bratislava
označenie druhej zmluvnej strany: CHINA TOWN, s.r.o., Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava, Haixiao Shan, štatutárny zástupca
názov zmluvy a právny predpis, na základe ktorého sa zmluva uzaviera: DOH/05/2016/OSC/PO
 

 
 

Zmluva: Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie "Prístupová komunikácia - spevnená plocha

uzavretá podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „dohoda“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami predmet zmluvy: Vybudovanie stavebných objektov SO 1 Spevnená plocha - Vajnorská ulica

objem finančných prostriedkov:

0,- € (bezodplatne)

dátum skončenia platnosti zmluvy:

prebraním SO do správy OSK protokolárne

dátum účinnosti zmluvy: 11.11.2016
dátum uzatvorenia zmluvy: 10.11.2016


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 19.12.2016 | Počet zobrazení: 2156
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.