Dohoda o podmienkach úpravy komunikácie II/505 - SO 102-00 Odľahčovací výjazd z parkoviska zamestnancov VW SK

Číslo zmluvy: MAG BO 1600015
Označenie gestora: OSČ – Ing. Juraj Hartl, Hlavné mesto SR Bratislava
Označenie druhej zmluvnej strany: VOLKSWAGEN SLOVAKIA ,a.s., J.Jonáša 1, 843 02 Bratislava, Jens Kellerbach, Eric Reuting, členovia predstavenstva
Názov zmluvy a právny predpis, na základe ktorého sa zmluva uzaviera: Noris: DOH/04/2016/OSC/PO
Zmluva: Dohoda o podmienkach úpravy komunikácie II/505 - SO 102-00 Odľahčovací výjazd z parkoviska zamestnancov VW SK
 

 
 

Zmluva uzavretá podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „dohoda“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami

e) predmet zmluvy:

Vybudovanie stavebných objektov SO 102-00 Odľahčovací výjazd z parkoviska zamestnancov VW SK

f) objem finančných prostriedkov:

0,- € (bezodplatne)

g) dátum skončenia platnosti zmluvy:

prebraním SO do správy OSK protokolárne

h) dátum účinnosti zmluvy: 15.12.2016
dátum uzatvorenia zmluvy:19.12.2016

 

Aktualizácia: 19.12.2016 | Počet zobrazení: 2322
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.