Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507841500/0099

Dodatok uzatvorený dňa 15.12.2016 za účelom rozšírenia vymedzenia vecného bremena o pozemky registra "E" KN parc.č. 19789, 22307/1 a pozemok registra "C" KN parc.č. 2530/22 v k.ú. Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 16.12.2016
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 16.12.2016 | Počet zobrazení: 1071
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.