Zmluva č. OSV/227/2016 o poskytnutí finančného príspevku na podporu činnosti

Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu hlavného mesta v celkovej výške 500 EUR na rok 2016 pre KOMUNITU SANT´EGIDIO, občianske združenie na podporu činnosti za súčinnosť na projekte sčítavania ľudí bez domova
 

 
 

Číslo zmluvy: MAGTS1600259
Názov: Zmluva č. OSV/227/2016 o poskytnutí finančného príspevku na podporu činnosti uzatvorená podľa §51 zákona č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2016

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je záväzok hlavného mesta poskytnúť KOMUNITE SANT´EGIDIO, o. z. finančný príspevok vo výške 500 EUR z prostriedkov rozpočtu hlavného mesta na úhradu bežných výdavkov spojených s prevádzkou v roku 2016.  

Dátum uzatvorenia: 15.12.2016
Dátum zverejnenia: 15. 12.2016

 

Odkazy

 

Aktualizácia: 15.12.2016 | Počet zobrazení: 912
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Sociálne služby
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.