Zmluva č. OSV/226/2016 o poskytnutí finančného príspevku na podporu poskytovania sociálnej služby

Zmluva č. OSV/226/2016 o poskytnutí finančného príspevku na podporu poskytovania sociálnej služby v nízkoprahovom zariadení opatrovateľskej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom podľa § 71 ods. 3 písm. h) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2016
 

 
 

Popis (anotácia): Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu hlavného mesta v celkovej výške 16 000 EUR na rok 2016 pre Depaul Slovensko, n. o. na podporu poskytovania sociálnej služby určenej prioritne ľuďom bez domova.
Číslo zmluvy v Norise: MAGTS1600260
Názov: Zmluva č. OSV/226/2016 o poskytnutí finančného príspevku na podporu poskytovania sociálnej služby v nízkoprahovom zariadení opatrovateľskej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom podľa § 71 ods. 3 písm. h) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2016

Typ: Tovary a služby  (na webovom sídle hl. m. v časti: Odberateľské zmluvy ---) Sociálne služby
Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je záväzok hlavného mesta poskytnúť Depaul Slovensko, n. o. finančný príspevok vo výške 16 000 EUR z prostriedkov rozpočtu hlavného mesta na úhradu bežných výdavkov spojených s poskytovaním sociálnej služby v roku 2016.  

Dátum uzatvorenia: 15.12.2016
Dátum zverejnenia: 15. 12.2016

 

Odkazy

 

Aktualizácia: 15.12.2016 | Počet zobrazení: 920
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Sociálne služby
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.