Zmluva č. OSV/225/2016 o poskytnutí finančného príspevku na podporu činnosti

Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu hlavného mesta v celkovej výške 673,20 EUR na rok 2016 pre Depaul Slovensko, n. o. na podporu činnosti za súčinnosť na projekte sčítavania ľudí bez domova
Číslo zmluvy v Norise: MAGTS1600239
 

 
 

Tovary a služby  (na webovom sídle hl. m. v časti: Odberateľské zmluvy ---) Sociálne služby
Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je záväzok hlavného mesta poskytnúť Depaul Slovensko, n. o. finančný príspevok vo výške 673,20 EUR z prostriedkov rozpočtu hlavného mesta na úhradu bežných výdavkov spojených s prevádzkou v roku 2016.  

Dátum uzatvorenia: 15.12.2016
Dátum zverejnenia: 15.12.2016

 

Aktualizácia: 15.12.2016 | Počet zobrazení: 853
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Sociálne služby
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.